Voor Stichting Hartekind naar de Top van de Elbrus

William over de keuze voor Stichting Hartekind

Ron en ik zijn de oorspronkelijke initiatiefnemers van de Elbrus 2017 Expeditie. Vanaf het begin hebben we de insteek om deze expeditie te combineren met een goed doel. Maar welk doel kies je dan, er zijn zoveel belangrijke projecten!

Enkele voorwaarden hebben we onszelf gesteld: een doel binnen Nederland en graag iets met betrekking tot kinderen. Het blijft oneerlijk als kinderen getroffen worden. Elk kind verdient een onbezorgd en geborgen basis voor het leven. Helaas is dit niet voor ieder kind weggelegd, door ziekte of huiselijke situaties.

Stichting Hartekind kan niet zonder steun

In onze zoektocht zijn we bij Stichting Hartekind terecht gekomen. Een nog relatief kleine stichting gerund door betrokken mensen. In een gesprek met Linda Breusers bleek al snel dat het zijn of hebben van een 'hartekindje' je hele leven bepaalt. Vaak hebben deze kinderen niet alleen een hartafwijking waar ze mee moeten leren leven en ingrijpende operaties moeten ondergaan. Maar doordat het hart niet goed werkt is vaak zuurstofgebrek een bijkomend probleem. Hierdoor ontstaan beperkingen die ook grote invloed hebben op het functioneren.

Het gesprek met Linda raakte ons zodanig dat onze keuze snel gemaakt was voor Stichting Hartekind. Stichting Hartekind kan niet zonder steun. Met de giften kunnen ze een bijdrage leveren aan relevante onderzoeksprogramma's en het opzetten van fondsenwervingsacties.

Kijkt u ook een naar onderstaand filmpje en verdere uitleg is niet meer nodig waarom dit doel gesteund moet worden!!